Forgot Password

Language:
 • en
 • ru
 • fr
 • fr
Currency :
0 0
my cart: 0 item(s)- 0

Túi Krafy

41 items

 • Túi Krafy Túi Krafy

  KRT 3324
  210,000
  Túi Krafy

  Túi Krafy

  210,000

  Bộ sưu tập: Túi Krafy được phát triển độc quyền bởi Krafy, bộ sưu tập là những âm thanh đầy sắc màu của những cánh hoa, chú chim rừng nhiệt đới được vẽ bằng màu nước trẻ trung và sáng tạo, mang đến cho bạn một mùa hè đầy sắc màu. Bên cạnh đó, những họa tiết đa sắc lập thể được kết hợp hài hòa cho những cá tính riêng đầy ngẫu hứng.

  Mã sản phẩm: KRT 3324

  Kích thước: 35 cm x 35 cm  x 11 cm (cao x rộng miệng x đáy)

  Chất liệu canvas trắng 600 (loại dày và bền), tạo hình bằng công nghệ in kĩ thuật số với thiết kế độc quyền của KRAFY.

  Quai làm từ da vi mảnh siêu bền 2.0, bắt oze vào thân túi.

  Liên kết miệng túi bằng cúc bấm linh hoạt

  Hai lớp, 03 túi phụ bên trong (02 túi phụ miệng hở; 01 túi có khóa đồng, dài  15 cm)

 • Túi Krafy Túi Krafy

  KRT 3314
  210,000
  Túi Krafy

  Túi Krafy

  210,000

  Bộ sưu tập: Túi Krafy được phát triển độc quyền bởi Krafy, bộ sưu tập là những âm thanh đầy sắc màu của những cánh hoa, chú chim rừng nhiệt đới được vẽ bằng màu nước trẻ trung và sáng tạo, mang đến cho bạn một mùa hè đầy sắc màu. Bên cạnh đó, những họa tiết đa sắc lập thể được kết hợp hài hòa cho những cá tính riêng đầy ngẫu hứng.

  Mã sản phẩm: KRT 3314

  Kích thước: 35 cm x 35 cm  x 11 cm (cao x rộng miệng x đáy)

  Chất liệu canvas trắng 600 (loại dày và bền), tạo hình bằng công nghệ in kĩ thuật số với thiết kế độc quyền của KRAFY.

  Quai làm từ da vi mảnh siêu bền 2.0, bắt oze vào thân túi.

  Liên kết miệng túi bằng cúc bấm linh hoạt

  Hai lớp, 03 túi phụ bên trong (02 túi phụ miệng hở; 01 túi có khóa đồng, dài  15 cm)

 • Túi Krafy Túi Krafy

  KRT 3331
  210,000
  Túi Krafy

  Túi Krafy

  210,000

  Bộ sưu tập: Túi Krafy được phát triển độc quyền bởi Krafy, bộ sưu tập là những âm thanh đầy sắc màu của những cánh hoa, chú chim rừng nhiệt đới được vẽ bằng màu nước trẻ trung và sáng tạo, mang đến cho bạn một mùa hè đầy sắc màu. Bên cạnh đó, những họa tiết đa sắc lập thể được kết hợp hài hòa cho những cá tính riêng đầy ngẫu hứng.

  Mã sản phẩm: KRT 3331

  Kích thước: 35 cm x 35 cm  x 11 cm (cao x rộng miệng x đáy)

  Chất liệu canvas trắng 600 (loại dày và bền), tạo hình bằng công nghệ in kĩ thuật số với thiết kế độc quyền của KRAFY.

  Quai làm từ da vi mảnh siêu bền 2.0, bắt oze vào thân túi.

  Liên kết miệng túi bằng cúc bấm linh hoạt

  Hai lớp, 03 túi phụ bên trong (02 túi phụ miệng hở; 01 túi có khóa đồng, dài  15 cm)

 • Túi Krafy Túi Krafy

  KRT 3334
  210,000
  Túi Krafy

  Túi Krafy

  210,000

  Bộ sưu tập: Túi Krafy được phát triển độc quyền bởi Krafy, bộ sưu tập là những âm thanh đầy sắc màu của những cánh hoa, chú chim rừng nhiệt đới được vẽ bằng màu nước trẻ trung và sáng tạo, mang đến cho bạn một mùa hè đầy sắc màu. Bên cạnh đó, những họa tiết đa sắc lập thể được kết hợp hài hòa cho những cá tính riêng đầy ngẫu hứng.

  Mã sản phẩm: KRT 3334

  Kích thước: 35 cm x 35 cm  x 11 cm (cao x rộng miệng x đáy)

  Chất liệu canvas trắng 600 (loại dày và bền), tạo hình bằng công nghệ in kĩ thuật số với thiết kế độc quyền của KRAFY.

  Quai làm từ da vi mảnh siêu bền 2.0, bắt oze vào thân túi.

  Liên kết miệng túi bằng cúc bấm linh hoạt

  Hai lớp, 03 túi phụ bên trong (02 túi phụ miệng hở; 01 túi có khóa đồng, dài  15 cm)

   

 • Túi Krafy Túi Krafy

  KRT 3311
  210,000
  Túi Krafy

  Túi Krafy

  210,000

  Bộ sưu tập: Túi Krafy được phát triển độc quyền bởi Krafy, bộ sưu tập là những âm thanh đầy sắc màu của những cánh hoa, chú chim rừng nhiệt đới được vẽ bằng màu nước trẻ trung và sáng tạo, mang đến cho bạn một mùa hè đầy sắc màu. Bên cạnh đó, những họa tiết đa sắc lập thể được kết hợp hài hòa cho những cá tính riêng đầy ngẫu hứng.

  Mã sản phẩm: KRT 3311

  Kích thước: 35 cm x 35 cm  x 11 cm (cao x rộng miệng x đáy)

  Chất liệu canvas trắng 600 (loại dày và bền), tạo hình bằng công nghệ in kĩ thuật số với thiết kế độc quyền, quai túi được làm từ da vi mảnh siêu bền 2.0, bắt oze vào thân.

  Liên kết miệng túi bằng cúc bấm linh hoạt

  Hai lớp, 03 túi phụ bên trong (02 túi phụ miệng hở; 01 túi có khóa đồng, dài  15 cm)

 • Túi Krafy Túi Krafy

  KRT 3321
  210,000
  Túi Krafy

  Túi Krafy

  210,000

  Bộ sưu tập: Túi Krafy được phát triển độc quyền bởi Krafy, bộ sưu tập là những âm thanh đầy sắc màu của những cánh hoa, chú chim rừng nhiệt đới được vẽ bằng màu nước trẻ trung và sáng tạo, mang đến cho bạn một mùa hè đầy sắc màu. Bên cạnh đó, những họa tiết đa sắc lập thể được kết hợp hài hòa cho những cá tính riêng đầy ngẫu hứng.

  Mã sản phẩm: KRT 3321

  Kích thước: 35 cm x 35 cm  x 11 cm (cao x rộng miệng x đáy)

  Chất liệu canvas trắng 600 (loại dày và bền), tạo hình bằng công nghệ in kĩ thuật số với thiết kế độc quyền của KRAFY.

  Quai làm từ da vi mảnh siêu bền 2.0, bắt oze vào thân túi.

  Liên kết miệng túi bằng cúc bấm linh hoạt

  Hai lớp, 03 túi phụ bên trong (02 túi phụ miệng hở; 01 túi có khóa đồng, dài  15 cm)

 • Túi Krafy Túi Krafy

  KRT 3313
  210,000
  Túi Krafy

  Túi Krafy

  210,000

  Bộ sưu tập: Túi Krafy được phát triển độc quyền bởi Krafy, bộ sưu tập là những âm thanh đầy sắc màu của những cánh hoa, chú chim rừng nhiệt đới được vẽ bằng màu nước trẻ trung và sáng tạo, mang đến cho bạn một mùa hè đầy sắc màu. Bên cạnh đó, những họa tiết đa sắc lập thể được kết hợp hài hòa cho những cá tính riêng đầy ngẫu hứng.

  Mã sản phẩm: KRT 3311

  Kích thước: 35 cm x 35 cm  x 11 cm (cao x rộng miệng x đáy)

  Chất liệu canvas trắng 600 (loại dày và bền), tạo hình bằng công nghệ in kĩ thuật số với thiết kế độc quyền, quai túi được làm từ da vi mảnh siêu bền 2.0, bắt oze vào thân.

  Liên kết miệng túi bằng cúc bấm linh hoạt

  Hai lớp, 03 túi phụ bên trong (02 túi phụ miệng hở; 01 túi có khóa đồng, dài  15 cm)

 • Túi Krafy Túi Krafy

  KRT 3323
  210,000
  Túi Krafy

  Túi Krafy

  210,000

  Bộ sưu tập: Túi Krafy được phát triển độc quyền bởi Krafy, bộ sưu tập là những âm thanh đầy sắc màu của những cánh hoa, chú chim rừng nhiệt đới được vẽ bằng màu nước trẻ trung và sáng tạo, mang đến cho bạn một mùa hè đầy sắc màu. Bên cạnh đó, những họa tiết đa sắc lập thể được kết hợp hài hòa cho những cá tính riêng đầy ngẫu hứng.

  Mã sản phẩm: KRT 3323

  Kích thước: 35 cm x 35 cm  x 11 cm (cao x rộng miệng x đáy)

  Chất liệu canvas trắng 600 (loại dày và bền), tạo hình bằng công nghệ in kĩ thuật số với thiết kế độc quyền của KRAFY.

  Quai làm từ da vi mảnh siêu bền 2.0, bắt oze vào thân túi.

  Liên kết miệng túi bằng cúc bấm linh hoạt

  Hai lớp, 03 túi phụ bên trong (02 túi phụ miệng hở; 01 túi có khóa đồng, dài  15 cm)

 • Túi Krafy Túi Krafy

  KRT 3333
  210,000
  Túi Krafy

  Túi Krafy

  210,000

  Bộ sưu tập: Túi Krafy được phát triển độc quyền bởi Krafy, bộ sưu tập là những âm thanh đầy sắc màu của những cánh hoa, chú chim rừng nhiệt đới được vẽ bằng màu nước trẻ trung và sáng tạo, mang đến cho bạn một mùa hè đầy sắc màu. Bên cạnh đó, những họa tiết đa sắc lập thể được kết hợp hài hòa cho những cá tính riêng đầy ngẫu hứng.

  Mã sản phẩm: KRT 3333

  Kích thước: 35 cm x 35 cm  x 11 cm (cao x rộng miệng x đáy)

  Chất liệu canvas trắng 600 (loại dày và bền), tạo hình bằng công nghệ in kĩ thuật số với thiết kế độc quyền của KRAFY.

  Quai làm từ da vi mảnh siêu bền 2.0, bắt oze vào thân túi.

  Liên kết miệng túi bằng cúc bấm linh hoạt

  Hai lớp, 03 túi phụ bên trong (02 túi phụ miệng hở; 01 túi có khóa đồng, dài  15 cm)

 • Túi Krafy

  Túi phối chéo cơ bản

  Bộ sưu tập: Cùng túi Krafy đến trường

  Mã sản phẩm: KRT 116

  Kích thước: 35 cm x 35 cm  x 9 cm (cao x rộng miệng x đáy)

  Màu:  Tím đỏ – Trắng (quai tím)

  Chất liệu canvas 600 (loại dày và bền), quai vải vuông

  Miệng túi bấm cúc linh hoạt

  Hai lớp, 03 túi phụ bên trong (02 túi phụ miệng hở; 01 túi có khóa đồng, dài  15 cm)

 • Túi Krafy

  Túi phối chéo cơ bản

  165,000

  Mã sản phẩm: KRT 112

  Kích thước: 35 cm x 35 cm  x 9 cm (cao x rộng miệng x đáy)

  Màu:  Denim – Trắng (quai Denim)

  Chất liệu canvas 600 (loại dày và bền), quai vải vuông

  Miệng túi bấm cúc linh hoạt

  Hai lớp, 03 túi phụ bên trong (02 túi phụ miệng hở; 01 túi có khóa đồng, dài  15 cm)

 • Túi Krafy

  Túi phối chéo cơ bản

  165,000

  Bộ sưu tập: Cùng túi Krafy đến trường

  Mã sản phẩm: KRT 119

  Kích thước: 35 cm x 35 cm  x 9 cm (cao x rộng miệng x đáy)

  Màu:  Đen  – Tím đỏ (quai đen)

  Chất liệu canvas 600 (loại dày và bền), quai vải vuông

  Miệng túi bấm cúc linh hoạt

  Hai lớp, 03 túi phụ bên trong (02 túi phụ miệng hở; 01 túi có khóa đồng, dài  15 cm)

X